Šta je koučing i kako može da mi pomogne?

 

Danas ima mnogo ljudi koji se bave koučingom i teško je razlučiti šta je šta. Najčešće se, kad kažemo koučing, pomisli na life koučing. Ali ako želite da napredujete na poslu i postanete bolji u svojoj profesiji i radnoj ulozi, trebaće vam organizacioni koučing, exective koučing ili razvoj liderstva kroz koučing. 

Hajde da objasnimo detaljnije!

 

Šta znači koučing? 

Koučing: značenje same reči potiče od engleskog termina za sredstvo pomoću kojeg stižemo do željenog odredišta (cilja). Drugo značenje se odnosi na trenera, to jest osobu koja daje instrukcije. No, to su stara značenja ove reči.

Prema današnjem stručnom shvatanju, koučing je proces razmene u toku koje kouč, primenom različitih tehnika, pomaže pojedincu, timu, grupi ili organizaciji (kompaniji) da:

 • unaprede veštine, efikasnost i produktivnost
 • uspešno primene nova znanja
 • jasno definišu željene ciljeve u različitim životnim ili profesionalnim oblastima 
 • eliminišu prepreke na putu njihovog ostvarenja. 
 • ostvare svoj pun potencijal.

Drugim rečima, da dopune svoje socijalne i emocionalne veštine koje će im pomoći da budu uspešniji. Koučing se odnosi na sve one neopipljive stvari koje ne možete da naučite u školi, već samo kroz odnos. 

U te svrhe sa svojim koučem sklapate radni savez, koji traje ograničeno. Može trajati jednu do dve sesije, a može biti proces koji se odvija nekoliko meseci, obično najviše godinu dana. Sve zavisi od toga koliko želite da unapredite svoje veštine.

Kouč zajedno sa klijentom koristi različite metode i koučing tehnike sa ciljem da unapredi različite veštine i sposobnosti kod klijenta (pre svega postavlja posebna koučing pitanja).

 

business coaching

 

Kako koučing tačno pomaže

Coaching (tačnije, coach) dakle pruža pomoć i podršku u omogućavanju promena radi postizanja određenih ciljeva, kao i unapređenja kvaliteta ličnog ili profesionalnog života klijenta. 

Neke od oblasti na koje se koučing može primeniti jesu:

 • unapređenje veština i performansi (životnih, ali i na poslovnom planu);
 • lični razvoj i napredak (life koučing, ali i drugi tipovi);
 • promene – njihovo uspostavljanje i održavanje, bolje upravljanje njima;
 • stres na poslu – bolje nošenje s njim (burnout koučing);
 • liderske i menadžerske veštine;
 • mentorstvo (iako se razlikuje od koučinga, mentor može primenjivati koučing u radu);
 • timski rad (najčešće kroz timski koučing);
 • odnosi među kolegama na poslu;
 • snalaženje u različitim kulturnim sredinama.

 

Dobar kouč kod klijenta razvija motivaciju da započne, ostvari i – što je takođe važno – održi promenu uverenja i ponašanja. 

Ovo čini koristeći različite koučing tehnike. Uvek ističemo koliko su važna dobro promišljena i u pravom trenutku upućena koučing pitanja. Imajte u vidu da vam kouč ne daje odgovore, već treba da uputi klijenta (koji se naziva i coachee) da ih sam nađe. Različiti ljudi imaju različita životna iskustva i karaktere, pa treba naći najbolje rešenje – koje baš vama odgovara.

Kouč treba da pomogne klijentu da otkrije svoje slabosti u podržavajućoj i prijateljskoj atmosferi. Takođe treba da doprinese većoj samosvesti kod klijenta, što će mu pomoći da savlada otpore, lakše prebrodi situaciju i brže dođe do dugoročnog rešenja.

Važno je istaći i da coaching nije psihoterapija niti psihološko savetovanje, mada između njih postoji tanka granica. Imajte u vidu da je tim Jelena CONSULTING sertifikovan da identifikuje koji je vid rada najbolji za vas.

Jasna vam je i matematika: koliko je u ovome uspešan kouč cena može biti viša. I obratno.

 

Tipovi koučinga 

 

Koučing se može prema broju klijenata i dinamici koučing procesa može podeliti na:

 1. individualni
 2. grupni 
 3. timski koučing. 

Dok se prema oblasti koja je predmet koučinga razlikuju:

 1. biznis (poslovni)
 2. lajf koučing (životni koučing)

… od kojih svaki opet ima zasebne podvrste.

 

executive coaching

 

 • Individualni koučing 

Individualni koučing podrazumeva sesije 1 na 1 koučem tokom kojih se razvijaju uvidi i budi samosvest kod vas kao klijenta. Cilj je da budete podstaknuti na konkretne akcije na putu napretka i ostvarenja željenih rezultata. 

Zajedno s koučem tokom individualnog koučinga jasno ćete definisati ciljeve koje želite da ostvarite da biste postigli promene na duge staze. Zadatak vašeg kouča je da vam pomogne i da testirate da li će one biti održive. 

Ovakav koučing je premium usluga, namenjena pre svega ambicioznim ljudima koji vole da rade na sebi i žele više od života. Ne postoji ništa efikasnije za njih od individualnog koučinga. 

Zbog toga danas velike korporacije insistiraju na razvoju koučing kulture u svojim redovima.

 

 • Timski koučing

Namenjen je timovima koji žele da ojačaju zajedništvo, unaprede timsku komunikaciju unutar tima i performanse i aktivno uključe svakog člana tima u ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Ceo tim se tokom procesa timskog koučinga posmatra kao celina, a njegovi članovi razvijaju zajedničke ciljeve. 

Cilj timskog koučinga između ostalog mogu biti ublažavanje konflikata, poboljšanje opšte atmosfere, komunikacije i osećaja zajedništva u timu. To se postiže refleksijom, razmenom znanja, zajedničkim učenjem i dijalogom.

Tokom timskog koučinga članovi tima su u okruženju u kojem se osećaju psihološki sigurno, što im pomaže da razgovaraju i o svojim emocijama u vezi s timom koje inače ne bi delili u poslovnom okruženju. Na taj način može im se pomoći da prebrode stres na poslu i reše konflikte koje inače ne bi mogli. 

 

 • Grupni koučing

Za razliku od timskog koučinga, u grupnom koučingu može učestvovati i više ljudi koji nisu iz istog tima, na primer ljudi koji rade u istoj firmi, ali pripadaju različitim sektorima i nemaju direktnu saradnju na istim projektima. 

Glavna razlika između timskog i grupnog koučinga je u tome što tim jeste grupa, ali grupa ne mora da bude tim. Tako grupa ne mora imati zajednički cilj, već individualne ciljeve pojedinačnih njenih članova.

Često je grupni koučing proces izbor kompanija koje bi želele da više zaposlenih bude koučovano, ali nemaju dovoljno sredstava za individualne seanse. Na primer, ako želite da kao kompanija koučujete i zaposlene, a ne samo menadžere. Koučing cena ovime bude prilagodljivija budžetu za razvoj kompanije.

 

timski koucing

 

Poslovni koučing (business koučing)

 

U biznis koučingu može da se radi sa pojedincima ili sa timovima, a fokus je na prevazilaženju prepreka koje ometaju uspešno poslovanje, kao i na unapređenju poslovnih sposobnosti pojedinaca ili zaposlenih u kompaniji. 

Radi postizanja poslovnog uspeha, business kouč pomaže da se vrednosti, ciljevi i potrebe između kompanije i zaposlenih bolje usklade. Radi se i na unapređenju efikasnosti, performansi i opšteg kvaliteta poslovne organizacije. Sada je aktuelno da se radi business coaching online (pogledajte kako dalje u tekstu).

Poslovni koučing se dalje može podeliti na korporativni, executive i lideršip koučing, a za više infromacija o njima konsultujte naš business coaching blog.

 

Executive coaching 

 

Executive coaching je koučing rukovodilaca (višeg menadžmenta). Ova vrsta koučinga usmerena je na osobe na najvišim pozicijama u okviru kompanije ili organizacije (C-level rukovodioci odnosno viši menadžment). Zbog same prirode svoje poslovne uloge, ti pojedinci moraju da poseduju posebna znanja i veštine i treba kontinuirano da ih razvijaju. 

Oni moraju da obezbede postizanje vrhunskih poslovnih rezultata u često nesigurnim, tzv. VUCA okolnostima. Zadatak executive coacha je da klijenta podrži u tom konstantnom napretku i omogućavanju pozitivnih i dugoročnih promena koje će moći jasno da se vide kroz poboljšanje poslovnih performansi.

 

Leadership coaching 

 

Leadership coaching usmeren je na jačanje liderskih veština. Takođe ga uglavnom koriste osobe na najvišim pozicijama u kompanijama, koje moraju da jačaju liderske veštine i da se neprestano razvijaju. Cilj mu je da klijentu omogući da bolje rešava konflikte, upravlja razvojem ljudi i kompanije. Često rukovodioci kroz leadership koučing stiču veštine da uvode koučing kulturu u svoje kompanije. Jelena CONSULTING se bavi i ovim tipom koučinga kroz svoj program razvoja liderstva.

 

Korporativni koučing 

Korporativni koučing je naziv koji se obično koristi za koučing programe koji se sprovode u kompanijama, a koji mogu podrazumevati timski ili grupni rad, sa ili bez individualnih seansi sa višim menadžmentom. Oblasti rada su od zadovoljstva zaposlenih do unapređenih veština komunikacije, prodaje i slično.

 

coaching jelena consulting

 

Sistemski koučing (systemic coaching) 

Sistemski koučing postaje sve popularniji, jer su neki elementi ovakvog koučing rada važni za organizacione promene. 

On je protivteža nekim vidovima lajf koučinga koji ljudske kapacitete smatraju neograničenim i pojedinca posmatraju izolovano od socijalnog sistema u kojem funkcioniše. Za razliku od ovog viđenja, sistemski koučing, konkretno sistemsko-psihodinamski koučing i konsalting koji Jelena CONSULTING koristi, pojedinca posmatra kao deo šireg socijalnog ili organizacionog sistema.

Ovo donosi nove kapacitete u sagledavanju sopstvene uloge u poslovnom okruženju i napredak iz jedne realističnije perspektive.

 

Karijerni koučing (career coaching) 

Ovaj tip koučinga je usmeren na ljude koji žele da pronađu ili unaprede svoju karijeru a pomaže i za izbor karijera. Cilj je da se klijentu pomogne da otkrije svoje istinske strasti, sposobnosti, talente, interesovanja i afinitete, na kojima će potom da izgradi karijeru, kao i da ubrza napredak u njoj. 

Tako čovek može sebi pomoći da izgradi uspešnu i dugovečnu karijeru na poslu koji će ga ispunjavati. 

 

Life coaching (life koučing)

 

Life koučing (ili: životni coaching) može da obuhvati bilo koju oblast profesionalnog ili ličnog života pojedinca. 

Bez obzira na kojem životnom aspektu je fokus (npr. na partnerskim odnosima ili stilu života kojim se bavi lifestyle kouč), lajf kouč sagledava klijentov život kao celinu i proučava kakav uticaj pojedinačni segmenti imaju jedni na druge. 

Jedan od primarnih ciljeva svakog od nas jeste da se osećamo ispunjeno i zadovoljno, da osećamo da naš život ima neku svrhu, što je life coach u stanju da ostvari zajedno s pojedincem. Da mu pomogne da utvrdi koja je to njegova svrha i kako da je sa punim potencijalom ostvari.

Često smo svesni da je našem životu neophodna velika promena i želimo da tu promenu pokrenemo, ali nam je potreban neko stručan da nas kroz sve to vodi. Tu nastupa kouč koji, zajedno sa klijentom, razvija strategije koje će pojedincu pomoći da dostigne veće životno zadovoljstvo u različitim aspektima života. 

Imajte na umu da će iskusan life kouč, takođe, biti opremljen veštinama i znanjima da prepozna kada je klijentu umesto koučinga potreban neki drugi vid rada na sebi, poput psihoterapije.

 

Online koučing kao moderna opcija 

 

Tokom pandemije kovida-19 podrška nam je svima još više potrebna, imajući u vidu sve promene, nesigurnosti i neizvesnost sa kojima se suočavamo. Kako mnogi autori potvrđuju, pored live koučinga, koji je uvek bio dostupan, današnje vreme je donelo e-koučing (online koučing).

Prepoznajući biznis koučing potrebe, Jelena CONSULTING online koučing odavno je uvrščen u listu naših usluga. Koučing proces i tok brižljivo se prate s klijentima online (najšeće preko Zooma).

Kvalitet ovakvom biznis koučingu daje višegodišnje iskustvo našeg tima u onlajn radu sa organizacijama i obuke iz grupne dinamike i grupne analize u virtuelnom okruženju.

 

Jelena Tasic Plecas Jelena DImitrijevic poslovni koucing

 

Burnout koučing

Biznis koučing 2020. odlikuje jedna specifična nota: pojačano se radi na zaštiti lidera i zaposlenih od sindroma izgaranja na radnom mestu (burnout). 

Kriza koja je nastupila marta 2020. odražava se na različite načine na različite osobe i organizacije, a business kouč je tu da pomogne da prepoznate kada usled pojačanih pritisaka pokazujete znake izgaranja na poslu. 

Dobro trenirani biznis kouč pomoći će vam ne samo da ih prepoznate, već i da se izborite s njima, kao i da ne upadnete u krug stalnog ponavljanja izgaranja na poslu. 

Kako da nađem dobrog online coacha? 

 

Kad je u pitanju coaching Srbija nema dobro regulisano tržište i naći ćete brojne pravce i brojne praktičare, te koučing cena može varirati. 

Ono što je, međutim, bitno – treba da nađete kouča po svojoj meri, onog ko vam deluje ozbiljno i ima ozbiljnu obuku i iskustvo.

 

Naš glavni savet je da ga prvo pitate za pravac (neki pravci zahtevaju veoma malo obuke, čak i do samo nekoliko meseci). Dubinski pravci, poput sistemsko-psihodinamskog, zahtevaju dublji rad na sebi i praksu koučinga koja duže traje. 

Kad je u pitanju life koučing cena vam nije toliko bitna koliko kvalifikacija i u tom slučaju preporučujemo da se oslonite na zlatni standard u ovoj oblasti, sertifikaciju Međunarodne koučing federacije (ICF). 

Za kvalitetan biznis koučing ICF iz našeg iskustva nije garancija, kao što ni velike koučing kuće ne mogu da održe kvalitet koučeva kakav su nekada imale. Svedoci smo toga da kvalitetni i pouzdani biznis koučevi rade van sistema velikih kuća i nemaju potrebe za ICF sertifikacijom.

Prilikom odabira kouča za rad sa svojom kompanijom, obratite pažnju na to da izbegnete ono što se u psihologiji zove predrasuda bliskosti. Na primer, neki direktor možda odlično radi sa svojim koučem i poželeće da ga angažuje da radi s celom njegovom kompanijom. Ipak, to ne mora biti najbolji kouč za tu kompaniju. 

 

Naš savet je da proverite nekoliko ponuda, bilo da birate kouča za sebe ili za svoju kompaniju. U narednim blog postovima pisaćemo više o tome kako da odaberete kouča za svog menadžera ili kompaniju.

 

jelena.consult@gmail.com

+381 69 614 629