Organizacioni konsalting kao lider u poslovnom konsaltingu

Koristan pregled za sve direktore, menadžere i pojedince koji žele napredak na poslovnom planu. Posebno u situacijama u kojima se čini da nema očiglednog rešenja. Ovaj kratak blog uputiće vas u prednosti organizacionog konsaltinga u odnosu na druge vidove poslovnog konsaltinga. Pročitaćete i o tome koliko organizacioni konsalting veliku oblast pokriva. I, naravno, saznati koje su to različite veštine organizacionih konsultanata i kako oni na specifičan način doprinose kompanijama i individuama.

 

Poslovni konsalting je širok pojam za veoma različite sfere, od marketinga, preko strategije, do rada s ljudima. Prirodno, veštine konsultanata i konsultantskih firmi i agencija koje ih nude moraju se razlikovati i biti prilagođene potrebama svake konkretne kompanije ili lidera.

Shodno tome, u okviru ovog ogromnog zanimanja koje bi se moglo nazvati poslovni konsultant, razlikuju se različite vrste stručnjaka. Jedna od važnih oblasti rada sa organizacijama jeste organizacioni konsalting. Može raditi sa kompanijama, ali i pojedincima u njihovoj poslovnoj ulozi.

Pisali smo o tome kako je u jednom istraživanju u Srbiji upravo organizacioni konsalting  bio od pomoći skoro za polovinu klijenata, u odnosu na daleko manju pomoć od drugih vidova poslovnih konsultacija.

 

Šta je to tačno organizacioni konsalting?

Videli ste u svojoj firmi te ljude – dolaze sa svojim aktentašnama, fasciklama, projektorima. Ili samo beležnicama… Uvek deluju poslovno. Sigurno ste se zapitali šta tačno rade i kako pomažu. Naravno, privuku pažnju (katkad i sumnjičavost) bukvalno svakog zaposlenog u firmi jer intenzivno tokom dužeg perioda razgovaraju sa bordom ili direktorom, HR sektorom, a potom i sa zaposlenima. Ili organizuju radionice za njih, redovno se sastaju s menadžerima. Zvuči vam poznato?

Vaša je kompanija onda koristila usluge eksternog organizacionog konsultanta. Tipično, njihove usluge se traže kada se firma nađe u teškoj poslovnoj situaciji i rešenje im nije očigledno i posle dužeg mozganja i primene različitih menadžment strategija. Takoreći, kada se firma (ili pojedinac) „zaglavi“. Pametne i napredne firme, međutim, koriste njihove usluge preventivno – da ne bi uopšte ni dolazile u ovakve situacije.

Organizacioni konsultanti su jedna veoma raznolika grupa. Cilj im je isti, dok se u metodama koje koriste tokom organizacionog konsaltinga mogu veoma razlikovati. Dodatnu razliku pravi i njihovo specifično iskustvo u oblasti organizacionog konsaltinga, kao i u samoj obuci kroz koju su prošli.

 

, poslovni konsalting, poslovni konsultant,

 

Organizacioni konsalting i izbor metode

Najvažnije je, međutim, da metoda koju odaberu bude primerena samoj kompaniji, odnosno timu ili pojedincu. Ovo je važno zbog širine dejstva njihovog rada i količine pojava u kompaniji na koje utiču. Ukoliko se odabere metoda koja nije prilagođena datoj poslovnoj situaciji, rezultat može biti lavina promena – ali u pogrešnom smeru!

Zato Jelena CONSULTING koristi sistemsko-psihodinamski način rada. Upravo zahvaljujući njemu svakoj kompaniji, timu, pojedincu pristupamo individualno. Organizacioni konsultant koji bude radio s vama ili vašom firmom u nju će doći kao „tabula rasa“. Otvorenog uma. Sve kako bi izbor tehnike i metode rada mogao da bude custom-made, tj. baš po vašoj meri (odnosno meri kompanije).

Ovaj delikatan pristup organizacionom konsaltingu koji mi zastupamo jedan je od najvažnijih u današnjem svetu. Pogotovo doprinosi u svetu koji je uzdrman konstantnim promenama. Razvijen je na Institutu Tavistok (The Tavistock Institute), ali njegova tradicija seže još dalje, do Klinike Tavistok, koja je formirana davne 1920. godine. Pomenuta institucija značajno je odredila mnoge oblasti života i rada u današnjem zapadnom svetu. Važna odlika uvek joj je bila multidisciplinarnost u pristupu.

Tavistok institut je pak usmeren na primenu znanja iz drušvenih nauka na organizacioni razvoj i organizacione promene, koučing i generalno profesionalni razvoj. U njemu rade brojni svetski poznati istraživači i praktičari. To su organizacioni konsultanti (i njihovi timovi) koji pomažu velikim sistemima, kao što su npr. britanska vojska ili finska vlada. Jasno vam je da za ovako velike sisteme pristup mora biti delikatno izabran. Jelena CONSULTING se stoga trudi da tradiciju svog obrazovanja brižljivo i odgovorno primenjuje u radu.

 

Koju ulogu imaju organizacioni konsultanti?

Pa, praktično da razvijaju ljudske potencijale na poslu. Poznat vam je termin razvoj ljudskih resursa. Obično se vezuje za HR sektore u kompanijama. No, oni nemaju tapiju na ravoj potencijala zaposlenih. Čak rado i često angažuju eksterne organizacione konsultante da im u tom radu pomažu.

Iako mnogima termin „ljudski resursi“ (HR) zvuči odbojno, u njegovoj suštini su jednostavno – ljudi. Poenta je da se radom s ljudima postigne bolji učinak na različitim nivoima – cele kompanije, sektora, tima ili zaposlenog.

Dakle, organizacioni konsalting obuhvata razvoj ljudskih resursa u najširem smislu, a ne samo oblast HR. Eksterni konsultanti izuzetno su važni.

Zašto je to tako? Zato što uspevaju da vide ispod poslovne strategije, gledajući u sam proces. Sve to čine van sistema, što ih čini objektivnijim i sposobnijim da brže uvide odnose, procese, stanja, situacije u kompaniji koja ih je angažovala. Drugi njihov klijent, onaj koji nekad i nije naveden u ugovoru u konsaltingu, zapravo su zaposleni u kompaniji. Organizacioni konsultanti rade za njihovu dobrobit takođe. Recimo, da im smanje stres na poslu. Prilično korisno, zar ne?

 

Rad na procesu

Podsetite se šta smo pisali o procesnom konsaltingu i o tome zašto je važan. Suština ovog pristupa u organizacionom konsaltingu je to da klijent ima stručno znanje, te mu konsultant nije potreban da bi mu pomogao da shvati šta radi, već kako to (bolje) da radi. Organizacioni konsultant nije ekspert u marketingu, video-produkciji, strategiji, poslastičarstvu. I ne može, ali i ne treba da poznaje oblast u kojoj radite. On je ekspert za posmatranje i razotkrivanje skrivenih elemenata radnog procesa koji ometanju poslovanje. Te ovim znanjem može kvalitetno da doprinese da se poslovanje poboljša. Tako ta jedna mala reč, „kako“, u kompanijama donosi gigantske promene.

Zbog toga je neophodno pomno praćenje procesa rada, kao i iskrena i otvorena saradnja sa direktorom/bordom, kao i sa svakim zaposlenim.

Da sumiramo, organizacioni konsultant ne mora biti ekspert u vašem poslu ili strategiji, već ekspert za to kako da se ljudske interakcije poprave. Samim tim utiče na kompaniju i lakšu i efektivniju implementaciju određene strategije.

 

procesni konsalting, stres na poslu

 

Kako organizacioni konsultant može biti koristan pojedinačnim klijentima ili kompanijama?

Nekada kompanije „lutaju u mraku“ godinama ne znajući čak ni koji ih problem muči. Ili znaju koji je problem, ali uporno ne uspevaju da ga reše. Pandemija kovida je donela jedan novi, veoma kompleksni sloj za rešavanje svake poslovne situacije. Zbog toga smatramo da je više nego ikad organizacioni konsultant značajan za svaku kompaniju. Jer se sve one danas suseću sa veoma složenim i nepredvidivim promenama. Isto važi i za svakog pojedinca na poslovnom planu.

Zajedno sa organizacionim konsultantnom napravićete istraživanje svojih slepih uglova i slabih tačaka i ispitati koji bi koraci mogli da uslede ka rešenju.

Bez obzira na veličinu vaše kompanije, oblast poslovanja, industriju, ono specifično što nudimo je pomoć sa zaposlenima (ili samo liderima) – koja će se posle direktno odražava na sve sfere poslovanja.

Tu smo za vas kada poželite da proverite zašto neka oprobana strategija kod vas ne radi. Da proverite da li struktura odgovara samom procesu, da li zaposleni mogu biti aktivniji. Da smanjite apsentizam (odsustvovanje s posla zbog bolovanja…) ili prezentizam (pojava da su zaposleni samo zvanično prisutni na poslu, dok im je zapravo produktivnost veoma slaba ili nikakva).

U direktnoj saradnji s direktorom ili bordom i HR sektorom (po inicijalnoj proceni i dogovoru), zajednički radimo na tome da se postignu održive promene koje će biti postojane, važiti na duže staze. A kako?

U prvoj fazi analiziramo postojeće stanje i dajemo dijagnostički izveštaj, sa preporukama za poboljšanje. Zatim pravimo plan o intervenciji i koracima/fazama iz kojih će se ona sastojati. Pomažemo u implementaciji, odnosno ostvarivanju tih koraka, a uključeni možemo biti i u evaluaciju na kraju. Detaljnije o fazama u radu s kompanijama.

A više o našem konkretnom načinu rada pročitaćete u sledećem postu, o sistemsko-psihodinamskom organizacionom konsaltingu.

Cilj nam je da postignemo da našim klijentima više nismo potrebni – da iskoriste našu ekspertizu, ali da nastave s implementacijom na osnovu kapaciteta koje smo im pomogli da izgrade u kompaniji.