Kovid kriza i zašto nam sada trebaju lideri koji se razumeju u psihodinamiku i sociodinamiku?

Pandemija kovida donela je promene na toliko različitih nivoa: poličkom, ekonomskom, društvenom, a naravno i na organizacionom i na individualnom. I svi ovi nivoi su potpuno uzdrmani. Kako organizacioni konsalting pomaže u razumevanju toga šta se dešava na širem društvenom planu, dok istovremeno liderima daje bazu da razumeju sami sebe i organizacije koje vode? Psihodinamska teorija daje solidnu bazu za razumevanje promena na pojedinačnom nivou. Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultanti je koriste uz socioanalizu kako bi sveobuhvatno razumeli i objasnili dešavanja i na ostalim pomenutim nivoima. 

Pre svega, psihodinamski pristup pomaže da novu realnost (da ne kažemo novu normalnost, frazu koje se i dalje svi pomalo plašimo, pomalo gnušamo) kao nešto što se ne dešava izolovano, već je posledica odnosa sa različitim drugim fenomenima… Već smo nabrojali politiku, društvo, ekonomiju, ali u igri su i (javno) zdravlje, društvena jednakost, (ne)zaposlenost, i ne manje važno – liderstvo. Takođe i, s njim neraskidivo povezana, lična angažovanost.

Psihodinamski model uz socioanalizu

Psihodinamski model pomaže pre svega da razumemo današnje lidere. Recimo, njihove autokratske i narcistične reakcije otkako je počela pandemija. Jer, njihovo razumevanje može biti od suštinskog značaja za zauzimanje pozicije u kojima možemo s njima bolje da komuniciramo. A isto tako da prepoznamo te odlike u sebi kao liderima. Da razumemo zašto se sada tako ponašamo (iako možda ranije nismo). Kao i da budemo razumniji u svojim odlukama kao lideri. Da donosimo suštinski bolje odluke, koje su održive na duže staze.

Prevashodno, među psihodinamskim konceptima koji su na snazi otkako je počela pandemija ističe se na posebnom mestu regresija. Pojedinci, kompanije, države regresirali su u psihološkom smislu. Vape za sigurnošću. Traže lidere na koje će se osloniti, od kojih će zavisiti da ih „spasu“. Preduzetnici gase svoje biznise, koji se tradicionalno smatraju rizičnijim, i prelaze na radna mesta u velike korporacije, na sigurno, trudeći se da sve više smanje neminovno povećan stres na poslu, stres na radnom mestu.

Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsalting već sedam decenija, koliko je prisutan u domenu poslovnog konsaltinga, pomaže u razumevanju ovakvih reakcija kod sledbenika, ali i lidera. S obzirom na to da se psihodinamski pristup u njemu uputpunjuje ogromnim i značajnim poljem socioanalize, organizacioni konsultant sistemsko-psihodinamskog usmerenja u stanju je da ponudi i razumevanje, osim kompanijskog, i dešavanja na širem, socijetalnom planu. I uopšte – društvenom nivou. 

 

 

Šta su to VUCA promene  i kako ih vidi organizacioni konsultant? 

Mnogi trenutni poslovni kontekst, dodatno destabilizovan pandemijom, nazivaju VUCA. To je skraćenica koju su iz vojnog rečnika preuzeli Voren Benis i Barton Nanus i koristili za svoje teorije liderstva od 1987. nadalje. Za VUCA promene tek danas u pravoj meri shvatamo šta one zapravo znače.

A sama skraćenica je skrojena od engleskih reči:

  • volatile – promenljiv, proizvoljan,
  • uncertain – neizvestan,
  • complex – složen,
  • ambiguous – nejasan, višeznačan.

Procesni konsalting sistemsko-psihodinamskog tipa ovde pomaže da shvatimo da efikasno vođenje (liderstvo) u ovom novom svetu zahteva sasvim drugačiji način razmišljanja, drugačije i kognitivne i emocionalne, a pre svega relacione kapacitete (kapacitete za povezivanje sa ljudima) kako bismo uspeli da se nosimo sa promenama čiji ishod ne možemo ni da previdimo, ni da utičemo.

Procesni organizacioni konsalting takođe doprinosi i uzimanjem u obzir nesvesne dinamike koja se stvara na nivou tima, kod pojedinca, ali i na širim, višim nivoima. To je ono tradicionalno izostaje na kursevima i obukama iz liderstva, a u stanju su da ponude psihoanaliza i socioanaliza. 

Upravo je ovaj kvalitet suštinski tokom perioda jakih kriza, kakva je ova izazvana pandemijom, a koja nas drma još od marta 2020.

Šta se dešava kad smo stalno van zone komfora?

Promene koje proživljavamo na svim pomenutim nivoima usled kovida proteklih meseci nas  poprilično izvode iz balansa, takoreći oduzimaju nam kompas. Planovi se brže kvare, menjaju i otkazuju nego što stignemo da ih osmislimo. Zbog svega ovoga, pod naletom smo jakih anksioznosti. Takoreći, stalno u stresu na poslu. Biti van zone komfora dobro je za učenje i rast, ali nije dobro ako smo stalno van svoje zone komfora, jer ona ipak ima i svoje dobre strane. Npr. u periodu krize daje nam neophodnu sigurnost. 

Kriza u martu neminovno će se nastaviti i naredne godine, a njen domet još niko ne može pouzdano da tvrdi. Racionalno gledano, svesni smo toga da nam performanse ne mogu ostati konstantno optimalne kad smo konstantno van svoje zone komfora. Jasno nam je da ne možemo biti „na 100%“, kako bismo žargonski rekli. 

Svesni smo da nam se to dešava zato što se u kriznoj situaciji, kad smo stalno van zone komfora, prirodno teško održava konstantna emocionalna ravnoteža.  A opet, nekada od sebe kao lidera očekujemo nerealnu efikasnost, koja nas još brže može dovesti do samoopterećivanja i potom pregorevanja na poslu. Ulazimo u zonu opasnosti ako smo konstantno, tokom dužeg perioda daleko izbačeni iz nje. 

 

Jelena CONSULTING kovid pandemija koucing

 

Odbrane od anksioznosti na različitim nivoima

Zato se u kompanijama, kao i u društvima, javlja potreba za liderima kojii će pomoći da se brzo od neminovne anksioznosti odbranimo. Za liderima koji će ove psihološke  odbrane od anksioznosti aktivirati u timovima i kompanijama. Nekada se desi da su ove odbrane nezdrave – manične. 

Prepoznaćete ove odbrane kod lidera koji se od marta naovamo bave svime sem onim najvažnijim – nisu stigli da se pobrinu za sebe i da promisle kako rešavati kompleksne, VUCA probleme koji su pred nama. 

Lider koji koristi manične odbrane tako upada u raznorazne aktivnosti koje ga prepokupiraju i vremenski, i misaono, i emocionalno. Time ga blokiraju u suštinskom, dubljem promišljanju o situaciji. Tako se ovakvi lideri osećaju izmoždeno, iscrpljeno i skloni su da upadnu  sagorevanje na poslu – burnout sindrom

Kako upotrebiti adekvatne odbrane? 

Za početak, shvatanjem odbrana na tri različita nivoa

  • individualnom 
  • socijetalnom (socijalnom)
  • u organizacionom kontekstu. 

Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsalting uvidom u sva tri nivoa i konteksta jača kapacitete lidera za nošenje sa kompleksnim, VUCA promenama. 

Zbog toga su nam sada, više nego ikad, potrebni lideri koji razumeju psihodinamiku i sociodinamiku. I zbog toga ćemo još više pisati o konceptu dovoljno dobrog liderstva, o kojem je Jelena CONSULTING održao vebinar 22. oktobra. 

Ovaj koncept biće dodatno produbljen i na radionici Budi lider kakav je sada neophodan Za više informacija, kontaktirajte nas telefonom ili preko Kontakt forme na sajtu.

jelena.consult@gmail.com

+381 69 614 629