U proteklih nekoliko decenija primetan je porast broja žena na liderskim pozicijama, mada se on može smatrati prilično neujednačenim. Žene su preuzele vođstvo velikih i uticajnih kompanija (GM, IBM, Lockheed Martin) i globalnih institucija (MMF, Svetska banka, Evropska banka). Žene su i izvršne direktorke trideset sedam kompanija sa liste Fortune 500, ali i liderke devetnaest država.

Žensko liderstvo više nije samo tema naučnih radova već bitan deo javnog diskursa i fenomen kojem se poklanja sve više pažnje. 

Razlozi za žensko liderstvo

Izlazeći iz mitološkog okvira u kome je bio zarobljen godinama, pojam ženskog liderstva inicijalno asocira na decenijama dugu frustraciju žena zbog nemogućnosti profesionalnog napredovanja, kao i nedovoljno prilika da se glas žena čuje na mestima gde se donose strateške odluke.

Početak dvadeset prvog veka predstavlja prekretnicu koju su žene širom sveta prepoznale kao priliku da ojačaju svoj položaji izbore se sa sumnjom u njihovu sposobnost vođenja. Takva situacija dovela je do toga da mnoge žene počnu intenzivnije da se bave onim što mogu da ponude kao lideri, kao i načinima na koji njihov lični uspeh može da doprinese njihovim organizacijama.

Uvažavanje ovih trendova i način na koji oni potpomažu evoluciju žena kao lidera organizacijama može da pomogne da se lakše nose sa krizom vezanom za koronavirus. Pandemija KOVID-19 je promenljivo globalno tržište, kao i organizacije i lidere, učinila ranjivim i prisilila mnoge od nas da promenimo način na koji živimo, radimo, komuniciramo i pravimo planove za budućnost, koja je daleko neizvesnija nego što smo mislili.

Suočene sa fenomenom staklene litice (glass cliff), žene se često nalaze u situaciji da im se nudi unapređenje u trenucima kada se organizacija suočava sa krizom u kojoj se pretpostavlja katastrofalni ishod. Istraživanja pokazuju da se žensko liderstvo često dovodi u vezu sa poslovnim neuspehom i da muškarci oklevaju da preuzmu odgovornost kada takav ishod naslute, te se žene lideri pozivaju da preuzmu kormilo.

 

Iskustvo pokazuje da neuspesi imaju manji uticaj na karijeru i uspon muškaraca na liderske pozicije. Kada su u pitanju lider žene u biznisu, često se dešava da budu „kažnjene“ već nakon prvog neuspeha. Kako učimo da živimo sa krizom, posledice ovih promena će neizbežno uticati na to šta se očekuje od lidera, što će imati i dalekosežne posledice po žene.

Zbog svega navedenog, neophodno je da žene lideri dobiju podršku da artikulišu i deluju u skladu sa svojim kompetencijama i veštinama, kao i da se fokusiraju na prevazilaženje prepreka u stvaranju željene karijere. To se odnosi i na način na koji žene doživljavaju sebe kao potencijalne lidere.

Žene lideri i održivi razvoj   

U proteklim decenijama žene su postale daleko sigurnije u to šta mogu da urade da doprinesu svojim organizacijama. Više se oslanjaju na žensku solidarnost i podršku i otvorenije su za angažovanje muškaraca kao saradnika. Sve ovo predstavlja prekretnicu u preuzimanju ključnih pozicija, ali i mogućnosti žena lidera da učestvuju u donošenju odluka od značaja za širu zajednicu.

Iako postoje brojni dokazi da žene poseduju veštine i kompetencije potrebne za vođenje, nekima i dalje nedostaje samopouzdanje koje karakteriše uspešne muškarce, zbog čega su često nesigurnije u pregovorima za unapređenje ili povećanje plate.

U poslednje dve decenije svedoci smo povećanog samopouzdanja žena koje postaju svesne sopstvenih kapaciteta za strateški uvid i viziju, mesta koja su ranije bila rezervisana za muškarce. Upravo su samopouzdanje i asertivnost ono što ženama pomaže da zauzmu upravljačke pozicije i što pravi vezu  žena lidera i održivog razvoja. 

U svojim nastojanjima da učestvuju u donošenju odluka od značaja za njihove organizacije, žene su se ranije previše oslanjale na sopstvene resurse, smatrajući da će traženje pomoći ili podrške nekako umanjiti činjenicu da su naporno radile da bi bile posmatrane kao lideri, a ne kao žene ili žene lidera.

Nasuprot tome, žene lideri današnjice prepoznate su kao vrednostu vrhunskim organizacijama danas. Onima koje  od lidera traže odlučnost, ali i  sposobnost da grade i neguju odnose među članovima tima, sarađuju i aktivno slušaju, komuniciraju direktno na više nivoa i motivišu sve članove tima.

Dosadašnja istraživanja su pokazala da diversifikacija u timovima doprinosi efikasnijem donošenju odluka, što je dovelo i do snažnije podrške uključenosti žena u procese odlučivanja, kao i ženskom preduzetništvu.

Žene lideri i one koje to žele da budu sve više podržavaju druge žene, povećavaju njjihovu vidljivost, reputaciju i ulogu u procesima od značaja za organizaciju. Kao rezultat toga, žene su postale otvorenije za saradnju i aktivno učestvuju u unapređivanju karijera drugih žena.

Solidarnost među ženama podstiče mnoge od njih da se u svom poslu oslanjaju i na muške saradnike jer prepoznaju da ne moraju sve da rade same. Nasuprot široko rasprostranjenoj predrasudi da muškarci ne prihvataju rado da budu mentori ženama, situacija se i na ovom planu menja, pa sve više muškaraca učestvuje i programima kroz koje se razvijaj žensko liderstvo i žensko preduzetništvo.

Na ovaj način, organizacije u kojima su prisutne unutrašnje prepreke u vođstvu sa kojima se žene suočavaju uspevaju da prepoznaju da su žene neophodan deo svake organizacije. Zbog toga je i podrška za žene lidere, kao i osnaživanje ženskog preduzeništva od izuzetnog značaja za učeće organizacije današnjice.

Zašto su žene dobri lideri?

 • Dobro balansiraju posao i privatni život
 • Odlične su u aktivnom slušanju
 • Pokazuju visok nivo empatije
 • Neguju svoje timove
 • Fokusirane su na timski rad
 • Motivisane su izazovima
 • Odlični su komunikatori
 • Dobro se nose sa kriznim situacijama
 • Znaju kako da pretoče velike ideje u konkretne akcije i rezultate
 • Izvežbano preuzimaju različite uloge
 • Imaju visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju
 • Fleksibilne su
 • Vode ličnim primerom
 • Istrajavaju uprkos otporu okoline

Današnje organizacije ne mogu sebi da priušte da ignorišu veliki potencijal žena i očekuju da budu konkurentne na globalnom tržištu. Sa druge strane, organizacije ne bi trebalo ni da uvode rodnu raznolikost zato što je takav trend, već zato što shvataju da žene u organizaciju donose različite veštine, perspektive i kulturološke uvidee koji mogu da dovedu do efikasnih rešenja za samu organizaciju.

Naravno da nemaju sve žene iste stilove liderstva, ali dopunjavaju spektar veština savremenih lidera autentičnošću, fleksibilnošću, empatijom i emocionalnim prilagođavanjem.

Da bi ovo bilo moguće, potrebno je sistemski raditi na ukidanju negativnih praksi u organizacijama koje žene stavljaju u nepovoljan položaj. Ipak, ovakva promena ne treba da dovede do situacije u kojoj će se nekompetentnim pojedincima omogućiti napredovanje. Pitanje veće uključenosti žena u procese odlučivanja u organizacijama nije samo rodno ili žensko pitanje već i pitanje poslovne strategije.

Za osnaživanje žena sa visokim potencijalom u nekoj organizaciji, neophodno je da u taj proces budu uključene sve žene – lideri i svi članovi tima. Organizacije koje prihvate neminovnost i benefite ovakvog pristupa svedoci su promene kulture koja osnažuje celokupni ljudski potencijal organizacije.

Ukoliko želite da vaša organizacija bude uspešna i shvatate da će više žena na liderskim pozicijama pomoći da se to i dogodi, za vas ovo treba da bude poslovno pitanje. Ukoliko upravljate organizacijom, razmislite o svojoj potencijalnoj pristrasnosti i načinu na koji tretirate žene, a posebno u odnosu na muškarce. Ukoliko postoji razlika, vrlo je verovatno da su žene u vašim organizacijama sprečene da ostvare svoj puni potencijal.

Bilo da ste muški ili ženski lider ili želite to da postanete, postoje brojni načini da se ovaj nesklad umanji ili eliminiše. Jedan od efikasnih načina da doprinesete smanjenju nejednakosti je da podržite neku ženu. Potreban im je neko ko će ih bezrezervno podržavati. Potrebna im je sigurnost da neće biti puštene niz vodu ukoliko naprave grešku, ali i da će njihove zasluge i doprinos biti nagrađeni.

Ukoliko to učinite, bićete deo promene koja će godine pred nama učiniti izuzetnim za poslovne žene, žene preduzetnice, žene koje smeju da prihvate odgovornost, žene koje podržavaju i motivišu svoje timove i koje im pomažu da se razvijaju.

Koliko ste spremni da se bavite rodnom raznolikošću i osnažite žene sa visokim potencijalom u svojoj organizaciji? Za ove i druge aspekte  liderstva, kao i načine na koje možete da postanete bolji lider i pomognete razvoju novih lidera u svojim organizacijama, pratite nas na društvenim mrežama i posećujte naš web sajt na kome možete da dobijete najaktuelnije informacije u vezi sa našim radom, podrškom koju pružamo liderima i onima koji to žele da postanu, kao i aktuelnim radionicama.