3 koraka do dobrog liderstva danas

Liderstvo je nepresušan izvor interesovanja u poslovnom svetu. Kako liderstvo i promene, tako i lidersto i strategija i liderstvo u menadžmentu. Za 2021. godinu kao glavna tema izdvaja se liderstvo u doba korone.

Saželi smo za vas sistemsko-psihodinamski osvrt na najvažnije karakteristike dobrih lidera. Pročitajte do kraja da saznate kako da ih kod sebe izgradite.

Po nama, najvažnija odlika lidera i liderstva u periodu koji je pred nama jeste…

dobro liderstvo JELENA CONSULT

1. Humano liderstvo

Humano liderstvo je pravo liderstvo novog doba.

Šta je humano liderstvo za nas? Pre svega, ono počinje kada u kompaniji postoji psihološka bezbednost.

Zašto je ona toliko važna? Pre svega, da bi kompanija napredovala podrazumeva se da u njoj vlada zdrava organizaciona kultura. Temelj na kojem ta kultura počiva je psihološka bezbednost.

Organizaciona kultura od vaše kompanije stalno treba da čini zdravu sredinu. A to je mesto gde izgovorene reči, izmaštane ideje, iskazane emocije, ispoljena uverenja, napravljene greške itd. ne nailaze na osudu.

Pogotovo ne na kaznu. To treba da bude sredina u kojoj se ne izbegava zdrav konflikt. Već se dijalogom njime upravlja kako bi se iskoristio konstruktivno – za napredak. Ne samo tog konkretnog odnosa u kojem se javio, već i šire – cele kompanije.

Dobro, humano liderstvo shvata da sredinu u kojoj postoji psihološka bezbednost treba stalno negovati. A to je posebno važno sada kada su promene pred nama eksponencijalne. Stalno usložnjavaju inače komplikovane poslovne situacije. Za liderstvo i upravljanje promenama upravo je važna ta dobro formirana osnova.

Psihološka bezbednost koju humano liderstvo stvara i neguje u vašoj kompaniji takođe je i jedan od važnih faktora izgradnje motivacije u timu. Po nama je to jedan od osnovnih faktora.

A kako biste u kompaniji uspostavili humano liderstvo potrebno je pre toga da lider ima ⤵️

2. Dobar kontakt sa unutrašnjim svetom

Harizmatsko liderstvo je ono za čime se teži u mnogim poslovnim situacijama. No, da bi lider bio dobar na toj poziciji suštinsko je da pre svojih ljudi – poznaje dobro samog sebe! Ovo je prava osnova za dobro liderstvo i menadžment.

Za lidera je osnovno da zna kako donosi strateške odluke, ali i kada i kako reaguje impulsivno u različitim poslovnim situacijama.

Za ovo je neophodna pretpostavka da lider bude u kontaktu sa svojim osećanjima. Ne samo na poslu.

Ovo je baza da bi se dobro razumele emocije, a samim tim i reakcije ljudi koje vodite. Uz asertivnost u odnosima sa drugim ljudima, tako ćete napraviti recept za dobro lidersto i menadžment.

Kada ste upoznali sebe dobro, vreme je da se osvrnete na druge, ali i na to ⤵️

3. Zašto je važan (poslovni) kontekst?

Globalno liderstvo zahteva stalno plivanje u promenljivim kontekstima. Poznavanje konkteksta je suštinski važno da biste mogli da sa linearnog, ograničenog razmišljanja pređete na sistemsko razmišljanje.

Sistemsko razmišljanje je veoma važan element liderstva novog doba.

Izuzetno je važno u globalnom, hiperkonektovanom svetu u kojem živimo i u kojem radimo. U kojem naša kompanija i naš tim stalno zavisi od drugih timova i kompanija.

Otkud tolika važnost konteksta? Zahvaljujući njemu možete se koncentrisati na konkretan problem i pronaći najoptimalno rešenje za njega. Bez upliva starih razmišljanja. Pomaže da fokus bude na konkretnoj situaciji i donošenju odluka koje su primerene baš njoj, a ne zavise od starih načina razmišljanja.

Kontekst će vam pomoći da prevaziđete stare, statične procedure ili procese. Te da se fokusirate na dinamičnost sistema u kojima radimo. Jer takvi su danas svi naši poslovni sistemi.

Pomaže vam isto tako i da se fokusirate na ishode situacija koje vam se javljaju u hodu – umesto da se oslonite samo na predvidivost rezultata.

Veoma važna stavka za lidere u postkovid svetu, složićete se?

dobar lider profesionalni konsalting

 

Ukoliko ste na poziciji menadžera i lider ste tima ili cele kompanije, za vas je naš novi edukativen terapijski koučing program razvoja liderstva BUDI LIDER. Pored gore navedenih tema, na ovom dvomesečnom programu obrađujemo teme kao što su:
1. uloga i granice
2. autoritet odozgo, odozdo, iznutra
3. moć i delegiranje
4. efektivna komunikacija i konflikti
5. motivacija

Zato, ukoliko vas interesuje razvoj liderstva kod sebe ili u okvoru top menadžmenta vaše kompanije, kontaktirajte nas:

jelena.consult@gmail.com

+381 69 614 629