10 saveta kako naći pravog poslovnog konsultanta

Ukoliko vas zanima kako da se nađe poslovni konsultant u Beogradu ili nekom drugom gradu, sigurno ćete se zapitati po kojim kriterijuma ga je najbolje pronaći. Na kraju krajeva, pronalaženje prave osobe koja će vam pomoći da unapredite svoj biznis nije lak zadatak. Da bismo olakšali menadžerima i direktorima, sabrali smo na jedno mesto najvažnije elemente koje treba imati na umu kada tražite poslovnog konsultanta za kompaniju. I možete ih koristiti kao ček-listu. Nema na čemu!

Krenimo redom.

Posao konsultanta je da vas konsultuje. Ni manje, ali ni više od toga. I koliko god to uopšteno ili banalno zvučalo, ova definicija najjasnija je svima kojima ovakva usluga treba. Ukoliko se ikada zapitate da li ste našli pravog konsultanta, samo se vratite na nju da vas podseti na vaš cilj.

 

Šta je ono po čemu ćete dobrog konsultanta razlikovati od lošeg?

Za početak, to su njegova motivacija i strast za ovim poslom. Ali da krenemo prvo od osnovnih kvalifikacija.

 

  1. Stručne kvalifikacije

Važno vam je svakako da konsultant kojeg ste odabrali ima odgovarajuće kvalifikacije u oblasti iz koje očekujete konsultaciju. Da iz nje zna više nego vi ili vaša kompanija, zar ne? Preporučujemo da proverite njegovo obrazovanje i iskustvo.

Nivo konsultantovog iskustva treba da odgovara izazovu s kojim se vaša kompanija susreće.

Ne želite nekoga ko nema puno iskustva u oblasti u kojoj vam je potrebna pomoć. Prosta jednačina je: što manje vremena potrošite istražujući konsultantovo obrazovanje i iskustvo, to veće šanse imate da nađete nekoga ko nije prava osoba da vam pomogne u tome sa čim se suočavate.

 

  1. Interesovanje za vaš problem

U vezi je s prethodnim, s tim što bismo rekli da ide i korak dalje. Bonus u vašem traženju svakako će biti kada nađete poslovnog konsultanta koji je specijalizovan baš za vaš problem ili oblast u kojoj želite da kompanija napreduje. To može biti organizacioni konsultant, finasijski, marketing konsultant i drugi.

Uz ovo zanimanje moglo bi se reći da je dobro da poslovni konsultant ima i veliku strast za oblast kojom se bavi, želju da pomogne i, uz to, želju da se u svom poslu istakne. I naravno, da ima realnu sliku vaše kompanije (jer bez toga mu nedostaje osnovni alat za rad).

 

kako naci poslovnog biznis konsultanta u beogradu

  1. Istančan pogled na kompaniju

Još jedna važna karakteristika konsultanta je da brzo može da formira istančan pogled na vašu kompaniju. To, prirodno, dolazi sa iskustvom, ali osim njega važne su i neke druge osobine.

Sposobnost koncentrisanja na detalje, sistemsko razmišljanje, analitičnost, razumevanje kompleksnih sistema mogu znatno da pomognu.

Kod većine konsultanata podrazumevaju se i naglašene sposobnosti u rešavanju problema, odlučivanju, upravljanju vremenom, upravljanju projektima i kritičko razmišljanje (pogotovo u eri lažnih vesti i postistine).

 

  1. Stvarno pomaže – na duže staze!

Ovo vam je sigurno intuitivno i jasno: svaki kontakt sa kompanijskim konsultantom treba da doživite kao pomoć (iako vam se isprva možda tako ne čini). Benefit kompanije merljiv je i treba da bude okvirno definisan i na samom početku rada. A takođe i vidljiv nakon što prođe neko vreme od završetka projekta konsultacije.

 

  1. Kakav rad uopšte očekujete?

Za različite potrebe postoje različiti modeli konsultantskih usluga. Tako u nekim kompanijama postoji potreba da se obrate konsultantu koji će im dati konkretne stručne informacije kako da unaprede poslovanje, recimo smanje troškove, reorganizuju radna mesta i slično. Ovaj model konsultacija se obično naziva ekspertski konsalting (što nikako ne znači da drugi modeli nisu ekspertski, samo u nekom drugom smislu!).

Drugi model podrazumeva dijagnostiku i davanje saveta na osnovu nje.

U slučaju trećeg modela konsultacija, kompanija poseduje sve resurse da napravi poboljšanje, a u njenim rukama je i izbor rešenja. U tom slučaju konsultant služi kao instrument da do tih rešenja zaista i dođe, te u odnosu s kompanijom koju konsultuje treba da ostane na margini (o tom konsultantskom položaju i ovom modelu konsaltinga biće još reči). Kako to kaže veliki psiholog i profesor emeritus na MIT Sloan School of Management Edgar Šajn (Edgar H. Schein) u uvodu knjige Dialogic Organization Development*, konsultant je tu da pomogne kompaniji da ona sama nauči kako da dođe do rešenja. Ovaj se model konsultacija naziva procesnim.

Važno je, dakle, da pre angažovanja konsultanta vama bude jasno da li vam je potreban ekspertski, dijagnostički ili procesni konsalting i da o tome popričate pre sastavljanja ugovora.

 

  1. Zbogom egu!

U vezi s prethodnim, kod konsultanta je bitno da ego ostavi po strani. Ovo posebno važi za konsultante koji ne rade ekspertski ili dijagnostički, već procesni konsalting (uključujući i timski koučing i sve ostale vidove ovakvog pomaganja kompanijama). Ne samo što će omogućiti da konsultacija ide pravim tokom već će i olakšati prijem fidbeka tamo gde on treba da bude upućen. 

 

  1. Sertifikati – obavezni ili ne?

U zavisnosti od tipa poslovne konsultacije koja vam je potrebna, treba da znate da li uopšte postoje odgovarajući sertifikati i licence u odgovarajućoj konsultantovoj oblasti. Recimo, u Srbiji je u arhitekturi na državnom nivou neophodno da konsultant poseduje licencu, ali u drugim oblastima u kojima se nude konsultantske usluge licence još nisu uvedene. Primera radi, individualni poslovni konsalting (i koučing) relativno je nova oblast rada u Srbiji. Iako postoje sertifikati pojedinih institucija, na državnom nivou to još uvek nije regulisano niti ujednačeno. Da bi koučing mogao da se stabilizuje kao profesija, ovo će svakako biti neophodno. Do tada, za konsultante bez licence obratite pažnju na članstvo u odgovarajućim međunarodnim organizacijama u njihovoj oblasti delanja. Organizacioni konsultant sistemsko-psihodinamskog usmerenja, recimo, poželjno je da bude član ISPSO (Međunarodnom društvu za psihoanalitičke studije organizacija).

Sertifikati su obično navedeni na sajtu konsultantske firme ili individualnog konsultanta, kao i u njihovom promotivnom materijalu, koji takođe treba pregledati i proveriti.

Kada sertifikati ne mogu da vam pruže pravu sliku, oslonite se na iskustvo. Istraživanja svetski poznatog švedskog psihologa K. Andersa Eriksona (Florida State University) u oblasti poslovne stručnosti pokazala su da snažno fokusirana praksa u oblasti van vaše „zone komfora“ može doprineti izuzetnim rezultatima. Ova ideja poznata vam je sigurno kroz delo novinara Malkolma Gledvela Ouliers: The Story of Success**, u kojem autor navodi primere da je za sticanje stručnosti u nekoj oblasti potrebno 10.000 radnih sati u toj oblasti u kratkom vremenu (što je oko 5 godina rada). Iako je to malo pojednostavljeno shvatanje, shvatili ste poentu!

 

otvoren razgovor poslovni konsultant

 

  1. Mogućnost otvorenog razgovora

Kada razgovarate sa konsultantima, većina njih govoriće da se bavi pronalaženjem „rešenja“. Ono što neće navesti je da se rešenja traže za probleme u kompanijama. Možda vama kao direktoru imponuje da konsultant ne priznaje da vaša kompanija prolazi kroz neke „probleme“, već se konsultant koncentriše na termine „izazovi“ umesto toga. Svakako da je isticanje pozitivnih strana (odnosno rešenja) dobra odlika jednog konsultanta, ali ono što može povećati vrednost njegovog rada (nekada i znatno) jeste mogućnost iskrenog, otvorenog razgovora i stavljanje svih karata na sto.

Ne morate gušiti konsultanta svakim detaljem svoje npr. poslovne strategije, ali ukoliko razmišljate o tome da neku informaciju prećutite, najpre se zapitajte da li to može pomoći konsultantu da donese informisaniju, time i kvalitetniju odluku.

 

  1. Saoštavanje dobrih i loših strana kompanije – na adekvatan način

Kad potpisujete ugovor sa konsultantom, korisno je i da proverite da li je njegov/njen fidbek vama upućen na pravi način. Što znači – uz dovoljno otvorenosti i iskrenosti, bez sakrivanja činjenica ili njihovog umotavanja u oblande, ali i uz poštovanje vas kao klijenta. To je jedna od stvari na koju imate pravo, a koja će pomoći da fidbek od konsultanta (bio on usmeni ili u formi izveštaja) možete da iskoristite na optimalan način.

 

  1. Preporuke – da ili ne?

U zavisnosti od tipa konsultantskih usluga i nivoa na kojima se nude, od konsultanata možete tražiti preporuke u njegovoj oblasti. Većina konsultanata ističe na svom sajtu i listu klijenata (ne i svi!), tako da možete imati osnovni uvid u kompanije sa kojima su sarađivali, a svakako možete zatražiti i dodatne podatke ili sami kontaktirati nekog od klijenata.

Međutim, ima konsultanata u različitim oblastima (recimo, organizacioni konsultant koji praktikuje sistemsko-psihodinamski rad sa sistemima) gde se rad sa klijentima smatra poverljivim i o tom radu se ne govori (što je i precizirano ugovorom s kompanijom) – osim uz klijentovu izričitu dozvolu. Imajte i to na umu. Čak i ako vam bude omogućen kontakt sa prethodnim kompanijama sa kojima je konsultant sarađivao, možda vam njihovi direktori neće omogućiti detaljan pristup tome šta se konkretno u firmi radilo.

U nedostatku preporuka preporučujemo da se oslonite na obrazovanje. I time se vraćamo na prvu važnu stavku.

 

Nadamo se da će vam ovaj spisak dobro poslužiti kao podsetnik. Ukoliko imate nešto da dopunite, voleli bismo da nam napišete u komentarima.

Želimo vam sreću u potrazi za pravim poslovnim konsultantom!

 

* Dialogic Organization Development: The Theory and Practice of Transformational Change, urednici: Gervase R. Bushe, Robert J. Marshak, izdavač: Berrett-Koehler Publishers 2015.

** Ouliers: The Story of Success, izdavač: Little, Brown and Company, 2008.

 


Autor texta:

Jelena Dimitrijević

sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant i Analytic-Network™  kouč