Loading...
Loading...
ZAKAŽITE KONSULTACIJU

ODRŽIVA REŠENJA

ZA ORGANIZACIJE I POJEDINCE

Jelena CONSULTING nudi usluge sistemsko-psihodinamskog

organizacionog konsaltinga i koučinga

skrojene isključivo po vašoj meri i potrebama za vas koji ste:

Klijenti za naš rad kažu da smo kao

“psihoterapeuti za biznis”.

Naš zadatak je da pružimo kompletniji i kompleksniji uvid u inter/intrapersonalnu dinamiku, i još mnogo važnije, da otkrijemo suštinske uzroke nastajanja problema, a koristeći razne kreativne tehnike zajedno sa vama da pronađemo delotvorna i dugoročna rešenja.

Mi smo eksperti za dijagnostiku i otkrivanje nesvesnih aspekata problema u kompaniji ili kod pojedinca, za jačanje postojećih i izgradnju novih kapaciteta i veština.

Za razliku od konsalting i koučing pristupa koji rade na površinskom nivou (promeni ponašanja), jedinstvenost našeg pristupa ogleda se u tome što daje optimalni balans između rada na problemima i jačanja vaših potencijala, a doprinosi suštinskoj promeni i većem zadovoljstvu u poslovnoj ulozi – na duže staze. 

UNAPREĐUJEMO

produktivnost

komunikacija u timu

liderske veštine

autoritet u ulozi

Saznajte kako

produktivnost

komunikacija u timu

liderske veštine

autoritet u ulozi

Saznajte kako
ZAKAŽITE KONSULTACIJU

KO SMO MI?

Jelena DimitrijevićJelena Tasić Plećaš , sistemsko-psihodinamske organizacione konsultantkinje i licencirani Analytic-Network koučevi, članice Međunarodnog udruženja za psihoanalitičke studije organizacija (ISPSO).

Diplome i sertifikati
Diplome i sertifikati
ZAKAŽITE KONSULTACIJU

BENEFITI SISTEMSKO-PSIHODINAMSKOG KONSALTINGA:

ZA POJEDINCE

 • unapređena produktivnost na poslu

 • veće zadovoljstvo u poslovnoj ulozi

 • rasterećenje od stresa usled previše posla

 • zdrava granica između poslovnog i privatnog

 • bolja komunikacija sa šefom i kolegama

 • otklanjanje prepreka u razvoju karijere

 • jasniji fokus na ono što želite od svog sadašnjeg ili budućeg posla

Saznajte kako

ZA POJEDINCE

 • unapređena produktivnost na poslu

 • unapređena produktivnost na poslu

 • veće zadovoljstvo u poslovnoj ulozi

 • rasterećenje od stresa usled previše posla

 • zdrava granica između poslovnog i privatnog

 • bolja komunikacija sa šefom i kolegama

 • otklanjanje prepreka u razvoju karijere

 • jasniji fokus na ono što želite od svog sadašnjeg ili budućeg posla

Saznajte kako

ZA TIMOVE I KOMPANIJE

 

 • jačanje autoriteta rukovodilaca

 • efektivniji menadžment

 • veća produktivnost tima i bolji međuljudski odnosi

 • ublažen apsentizam

 • uspešnije upravljanje promenama

 • unapređeno strateško razmišljanje

 • povećan kapacitet za liderstvo

Saznajte kako

ZA TIMOVE I KOMPANIJE

 

 • jačanje autoriteta rukovodilaca

 • efektivniji menadžment

 • veća produktivnost tima i bolji međuljudski odnosi

 • ublažen apsentizam

 • uspešnije upravljanje promenama

 • unapređeno strateško razmišljanje

 • povećan kapacitet za liderstvo

Saznajte kako
ZAKAŽITE KONSULTACIJU